Tìm kiếm
v
v
v
v
Tìm
Hủy Tìm
Số hiệu
Cơ quan
ban hành
Hình thức
văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu
nội dung
Ngày
ban hành
Tải xuống
23/2018/NĐ-CPChính PhủNghị địnhVăn hóaNghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc06/08/2018

Số lần tải: 0
08/2018/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 08/2018/TT-BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ TT&TT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ"25/05/2018

Số lần tải: 0
310/QĐ-TTGThủ tướng Chính phủQuyết địnhBuu chinh vien thongQuyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 202013/06/2018

Số lần tải: 47
27/2018/NĐ-CPChính PhủNghị địnhBuu chinh vien thongNghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng13/06/2018

Số lần tải: 19
48/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 48/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ TT&TT về việc Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc05/06/2018

Số lần tải: 2
04/2018/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưCNTTThông tư 04/2018/TT-BTTTT ngày 8/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định danh mục, sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông05/06/2018

Số lần tải: 49
14/2013/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương01/06/2018

Số lần tải: 4
22/QĐ-STTTTSở Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhTài chínhVề việc công bố công khai ngân sách quyết toán năm 201806/02/2018

Số lần tải: 19
23/QĐ-STTTTSở Thông tin và Truyền thôngCông vănTài chínhVề việc công bố công khai ngân sách quyết toán năm 201606/02/2018

Số lần tải: 18
557/QĐ-UBNDUBND TỉnhQuyết địnhBuu chinh vien thongQuyết định về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 203002/03/2018

Số lần tải: 425
Page 1 of 15 (144 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
13
14
15
Next