Tìm kiếm
v
v
v
v
Tìm
Hủy Tìm
Số hiệu
Cơ quan
ban hành
Hình thức
văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu
nội dung
Ngày
ban hành
Tải xuống
25/2018/NĐ-CPChính PhủNghị địnhBao chiNghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ Quy định về việc hoạt động In28/02/2018

Số lần tải: 20
47/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất29/12/2017

Số lần tải: 2
40/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 40/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 9/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông25/12/2017

Số lần tải: 0
46/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBao chiThông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông29/12/2017

Số lần tải: 0
139/2017/NĐ-CPBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongTHÔNG TƯ SỐ 139/2017/NĐ-CP NGÀY 27/11/2017 CỦA Bộ TT&TT QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ 18/01/2018

Số lần tải: 0
31/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưCNTTThông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin15/11/2017

Số lần tải: 20
347/KH-UBNDUBND TỉnhKế hoạchBuu chinh vien thongKế hoạch số 347/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 18/12/2017

Số lần tải: 2
37/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 37/2017/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM07/12/2017

Số lần tải: 22
32/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưCNTTThông tư số 32/2017/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đản bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước15/11/2017

Số lần tải: 33
30/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 30/2017/TT-BTTTT Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng15/11/2017

Số lần tải: 1
Page 1 of 14 (133 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
12
13
14
Next