Tìm kiếm
v
v
v
v
Tìm
Hủy Tìm
Số hiệu
Cơ quan
ban hành
Hình thức
văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu
nội dung
Ngày
ban hành
Tải xuống
31/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưCNTTThông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin15/11/2017

Số lần tải: 17
347/KH-UBNDUBND TỉnhKế hoạchBuu chinh vien thongKế hoạch số 347/KH-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 18/12/2017

Số lần tải: 0
37/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 37/2017/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM07/12/2017

Số lần tải: 22
32/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưCNTTThông tư số 32/2017/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đản bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước15/11/2017

Số lần tải: 26
30/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 30/2017/TT-BTTTT Quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng15/11/2017

Số lần tải: 0
17/2015/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 17/2015/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ BC công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí"30/06/2015

Số lần tải: 0
34/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư 34/2017/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình"22/11/2017

Số lần tải: 0
291/2016/TT-BTCBộ Tài ChínhCông vănBuu chinh vien thongQuy định mức thu, chế độ thu nộp, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính15/01/2016

Số lần tải: 3
23/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ Bưu chính phục vụ cơ quang Đảng, Nhà nước ở địa phương22/09/2017

Số lần tải: 1
09_2017_TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBao chiTT 09/2017/TT-BTTTT - Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm23/06/2017

Số lần tải: 18
Page 1 of 13 (128 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
11
12
13
Next